Hakk?±m?±zda | Bak?±ro??lu Tesisat

Yerli ve milli bir marka olan??Bak?±ro??lu Christian Dior Outlet Tesisat Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited ??irketi 2008 y?±l?±nda Kocaelia€?de kurulmu??tur.

Karbon ?§elik , paslanmaz ?§elik , ala???±ml?± ?§elikler ve ??zel ?§elik gruplar?± olmak ??zere sekt??r??n t??m ihtiya?§lar?±n?± ??retebilecek kapasitededir.

Bak?±ro??lu Tesisat Kuruldu??u y?±ldan bu yana; karbon ?§elik , paslanmaz Replica Balenciaga Handbags ?§elik , ala???±ml?± ?§elikler ve ??zel ?§elik gruplar?± olmak ??zere sekt??r??n t??m ihtiya?§lar?±n?± ??retebilecek kapasitededir.

Petrol ve do??algaz hatlar?±na , rafineri ve petrokimya tesislerine , ar?±tma ve ayr?±??t?±rma tesislerine,n??kleer ve elektrik ??retim santrallerine , baraj ve heslere, Lastik, g?±da, kimyasal ve makina/pres imalatlar?±na Paslanmaz Fittings,Titanyum Fittingns, A105 ??elik Fittings, Valfler, Di??li SW, Kep, Flan??, Thredolet, D??vme Dirsek, D??vme Replica Bvlgari Bags Rediksiyon Dirsek, D??vme Tee, D??vme Rediksiyon Tee ,K??r Tapa, Rekor, Bushing, Sokalet ile teknik ?§izimler do??rultusunda ??zel ??r??nler ??retmektedir.

2018 y?±l?± itibariyle de??i??en sosyal, ekonomik ko??ullara adapte olabilmek i?§in; Bak?±ro??lu Tesisata€??±n i?? s??re?§leri, organizasyon yap?±s?± yeniden tasarlanm?±??, 10. y?±lda bir at?±l?±m yap?±larak, istikrarl?± b??y??meyi esas alan bir anlay?±??la ana i?? alanlar?±n?± geni??letmek, ?§al?±??anlar?±n verimlili??ini ve performans?±n?± en ??st Replica Fendi Handbags d??zeye ta???±yacak bir ortam yaratmak ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amac?±yla imalat, dizayn(tasar?±m) ve m??hendislik faaliyetlerinde de??i??iklikler yap?±lm?±??t?±r.

Standart Bak?±ro??lu Tesisat ??r??n s?±n?±flar?± ??unlard?±r:

  • Paslanmaz ??elik DIN ve EN Normunda Flan??lar

  • Paslanmaz ??elik ANSI Normunda Flan??lar

  • Paslanmaz Di??li Ba??lant?± Elemanlar?±

  • Paslanmaz Soket Kaynakl?± Fittingsler